Privésituatie startende ondernemer

Voordat u gaat ondernemen doet u er verstandig aan uw zaken goed te regelen om te voorkomen dat u zowel zakelijk als privé in het nauw komt!

Werkende partner is ideaal bij het starten van een onderneming

De meeste startende ondernemingen zijn wel even bezig voordat er genoeg inkomsten zijn om van te leven. Heeft u een werkende partner dan ligt het veelal wat makkelijker: met het inkomen van de partner kunnen dan de maandelijkse lasten worden betaald waardoor er ruimte ontstaat om enige tijd te ondernemen. Mocht de onderneming in de problemen komen dan heeft dat niet direct zijn weerslag op de financiële situatie thuis.

Houd rekening met uw gezin

Ook al slokt het zelfstandig ondernemerschap nagenoeg al uw tijd op, uw gezin heeft ook recht op een beetje van uw kostbare tijd! Waak er dus voor dat niet al uw beschikbare tijd in uw onderneming gaat zitten. Is dit wel het geval dan doet u beslist iets fout!

Overwaarde huis

In sommige gevallen eist de bank voor het verschaffen van een financiering de overwaarde van uw huis als onderpand. Het is verstandig van te voren goed na te denken over de mogelijke gevolgen hiervan. Komt de onderneming namelijk in problemen dan komt uw woning ook in de gevaren zone...

Gevolgen voor de hypotheek en de renteaftrek

Heeft u een hypotheek op uw huis dan kan het voordeel van de renteaftrek aanzienlijk verminderen. Als u namelijk sterk in inkomen op achteruit gaat, gaat ook het marginale belastingtarief (het tarief over het topje van uw inkomen) omlaag, mogelijk tot nul. De op te brengen hypotheekrente gaat dan van netto naar bruto, en dat bij een lager inkomen! Heeft uw partner ook een inkomen dan kan de rente altijd nog volledig van het inkomen van de partner worden afgetrokken.

Gedeelte (huur)woning gebruiken voor eigen bedrijf

Werkt u vanuit huis dan komt u mogelijk in aanmerking voor extra aftrekmogelijkheden voor uw onderneming. Meer informatie daarover vindt u elders op deze site.

HUURTOESLAG

Heeft u een huurwoning, een gezamenlijk laag inkomen en niet al te veel vermogen dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Als startende ondernemer gaat het inkomen er in beginsel veelal behoorlijk op achteruit, reden genoeg om eens te kijken of u (tijdelijk) in aanmerking gaat komen voor huurtoeslag. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl. Daarnaast bestaan er mogelijkheden van het kwijtschelden van gemeentelijke lasten bij inkomens rond het minimum.


Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen

U doet er verstandig aan de financiële risico's voor uw partner zoveel mogelijk af te dekken. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen dan is het te overwegen dit te wijzigen in een huwelijk op basis van huwelijkse voorwaarden. Bij een eventueel faillissement wordt het vermogen van de partner dan niet aangetast.

ONGEHUWD SAMENWONEN

Ook als u ongehuwd samenwoont kunt u voor de belastingdienst als partners worden beschouwd. Dit is het geval als beide personen 18 jaar of ouder zijn en (in het betreffende kalenderjaar) meer dan 6 maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voeren (hetgeen tevens moet blijken uit de inschrijving bij de gemeente). Bij het ongehuwd samenwonen zijn de vermogens in principe gescheiden.


Inbreng privégoederen bij het starten van de onderneming

Afhankelijk van de situatie kan het verstandig zijn zoveel mogelijk privégoederen tegen marktwaarde in de openingsbalans van de onderneming op te nemen, mits ze natuurlijk gebruikt gaan worden voor bedrijfsdoeleinden... U kunt zodoende de post afschrijvingen verhogen waardoor u uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.

Is een vaste baan toch niet verstandiger dan gaan ondernemen?

De risico's van het ondernemen blijken in de praktijk veelal hoger dan verwacht terwijl de werkelijke opbrengsten zeker in het begin behoorlijk kunnen tegenvallen. Met de informatie op deze site en een reële inschatting van uw risico's en mogelijke rendementen moet u uzelf de vraag stellen of u er wel verstandig aan doet een onderneming te starten. Een vast inkomen is vaak zo gek nog niet!


Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico