Bedrijfsverzekeringen voor uw onderneming: vergelijk de premies en de dekkingsgraad!

Als aankomend ondernemer moet u zich gaan verdiepen in de voor u noodzakelijke verzekeringen voor het afdekken van sommige risico's. Het gaat hier om bijkomende verzekeringen zoals ziekte & arbeidsongeschiktheid, pensioen, glasschade, de inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, transport, inkomstenderving, diefstal en ga zo maar even door.

Een verzekeringsmaatschappij kiezen

Er is een ruim aanbod aan verzekeringsmaatschappijen maar meestal bent u gebonden aan de verzekeringen die uw financierende bank aanbiedt. Is dat niet het geval dan kunt u ook contact opnemen met een onafhankelijke assurantie tussenpersoon om voor u de meest optimale verzekering te achterhalen. Van belang bij de keuze van een verzekering/verzekeringsmaatschappij is het te verzekeren risico, het gewenste eigen risico, de kleine lettertjes en natuurlijk de te betalen premie.

Risico zelf dragen of verzekeren?

U zal zelf moeten bepalen welke risico's u in staat bent en bereid bent als eigen risico zelf te dragen en welke risico's u genoodzaakt bent met een verzekering af te dekken. De hoogte van het eigen risico is mede bepalend voor de te betalen premie: hoe hoger het eigen risico hoe lager de premie. Zeker wanneer u het eigen risico zelf kan dragen, kan er flink worden bespaard op de te betalen verzekeringspremies. Zo is de kans dat uw bedrijf wordt getroffen door een brand klein maar waarschijnlijk desastreus voor het voortbestaan van uw onderneming mocht dit niet zijn verzekerd. De kans dat er een raampje wordt ingetikt is een stuk groter terwijl in veel gevallen de schade zelf eigenljk makkelijk gedekt kan worden. Is het eigen risico erg hoog dan moet u uzelf afvragen of het wel verstandig is om te verzekeren... Besluit u niet te verzekeren dan kunt u de uitgespaarde premies eventueel ten laste van de winst worden gereserveerd.

KORTINGEN

Besteedt u meerdere verzekeringen bij eenzelfde maatschappij, probeer dan korting te bedingen!


PREVENTIEVE MAATREGELEN

Treft u preventieve maatregelen voor het tegengaan van schade (zoals inbraak) dan kunt u meestal rekenen op een lagere premie. Daarnaast zijn de kosten van preventieve maatregelen aftrekbaar van uw winst, kunt u de betaalde BTW terugvorderen en kunt u in sommige gevallen profiteren van de investeringsaftrek. Het mes snijdt zo maar liefst aan vier kanten!


OVER- EN ONDERVERZEKERD

Controleer regelmatig of de verzekeringen nog steeds voldoen aan de omvang van uw bedrijf. Teveel premie betalen is vanzelfsprekend zonde maar ook een onderverzekering die te weinig dekking biedt kan uw bedrijf in gevaar brengen.


BIJ GROTE GETALLEN ZELF RESERVEREN

Bij verzekeren gaat het om grote aantallen en kleine kansen: gaat het om lage verzekerde bedragen dan kunt u meestal beter voor eigen verzekeringsmaatschappij spelen... Door uitgespaarde premies te reserveren ten laste van de winst (waardoor minder belasting afgedragen hoeft te worden) kunt u een eigen reserve aanleggen.Copyright 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico