Ziektekosten: de zorgverzekering

Voor de dekking van ziektekosten is in 2006 de verplichte zorgverzekering ingevoerd. De zorgverzekering bestaat uit een basispakket met de mogelijkheid aanvullend bij te verzekeren. De in rekening gebrachte premie voor het basispakket bestaat uit twee delen: de verplichte basispremie en de inkomensafhankelijke bijdrage.

Nominale premie ziektekostenverzekeraar

De verschillende zorgverzekeraars en de overheid leggen jaarlijks de uiterste grenzen van de nominale premie (de zogenaamde basispremie) vast. De prijzen kunnen dus nog wel per zorgverzekeraar verschillen! In 2017 kost de basisverzekering (afhankelijk van de verzekeraar) ongeveer 1.400 per persoon per jaar en is er sprake van een eigen risico van 385 per persoon. Als u voor een hoger eigen risico kiest, krijgt u korting op de premie. Ook via een van de vele collectieve contracten kunt u in aanmerking komen voor korting (tot maximaal 10%).

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de verplichte nominale premie moet u over een gedeelte van het inkomen in box 1 (inkomsten uit werk en woning) een inkomensafhankelijke bijdrage zvw betalen. De inkomensafhankelijke bijdrage bedraagt 6,65% (2017) over het maximum bijdrage-inkomen tot 53.701 (2017). Deze bijdrage wordt door de belastingdienst geheven. Zelfstandig ondernemers hebben te maken met een lager tarief van 5,4% (2017). Zij betalen zodoende maximaal 2.899 per jaar voor de inkomensafhankelijke bijdrage (2017).

Verzekeringsplicht voor iedereen

De zorgverzekering is voor iedereen verplicht, ongeacht of de betreffende persoon werkt, een uitkering ontvangt of werkloos is. Ook een niet-werkende partner moet zich dus verplicht verzekeren en moet dus de nominale premie betalen. Kinderen onder de 18 jaar zijn vrijgesteld van de nominale premie.

Zorgtoeslag voor lagere inkomens

Voor de lagere inkomens is het mogelijk een toeslag te ontvangen als tegemoetkoming in de kosten van de basispremie. Wellicht dat u hier als startende ondernemer voor in aanmerking komt. U kunt op de website van de belastingdienst narekenen op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft (www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/).

De aanvullende verzekeringen

Naast de basis zorgverzekering heeft u de mogelijkheid het zorgpakket uit te breiden met aanvullende verzekeringen met daarin hogere vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen, uitgebreide kraamzorg, alternatieve geneeswijzen e.d. De tandarts wordt in een aparte aanvullende polis geregeld. Vraag u altijd af of u aanvullingen wel nodig heeft en of u de eventuele kosten niet zelf kunt dekken. Vooral wat betreft de tandartspolissen zijn er veel verschillen in dekking. Vergelijk altijd de totale jaarpremie van uw gezin met de maximale vergoedingen die daar mogelijk tegenover staan zodat kan worden achterhaald of de aanvullende verzekering wel rendabel is.

De keuze van zorgverzekeraar

Op de markt zien we de vele zorgverzekeraars strijden om de laagste nominale premie. Het gaat echter niet alleen om de laagste nominale premie: de ene verzekeraar heeft weer meer te bieden dan de andere en daarnaast kunnen er ook veel verborgen kosten zijn. Op de pagina www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering kunt u de verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken. De zorgverzekeraar heeft overigens een acceptatieplicht voor de basisverzekering.


Copyright 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico