Bedrijfspand / bedrijfshuisvesting

De keuze van bedrijfspand kan essentieel zijn voor het met succes voeren van een onderneming. Er zijn daarom diverse overwegingen welke u in acht zou moeten nemen: oppervlakte en indeling, representatievermogen, bereikbaarheid, OV,, parkeergelegenheid, locatie concurrentie, huisvestingskosten, omstandigheden ter plekke, veiligheidseisen, vestigingsvergunning, etc.

Neem contact op met verschillende (bedrijfs-)makelaars voor een goed overzicht van de markt en de daarbij behorende huur-/koopprijzen. Lees een eventueel huur-/koopcontract zorgvuldig door, zet alle voor- en nadelen op een rijtje en verwerk ze in uw ondernemingsplan. Voordat u de financiering met een bank bespreekt, kunt u uw eerste ondernemerscapaciteiten testen door te onderhandelen over dit contract (hetgeen u overigens altijd zou moeten doen!). Naast de prijs is tevens van belang wie verantwoordelijk is voor het onderhoud, glasschade, etc.

TOP LOCATIE VS. ACHTERAF LOCATIE

Het diep in de buidel tasten voor een toplocatie heeft het voordeel van een constante aantrekking tot uw doelgroep, maar is zeker geen garantie tot succes! Het goedkope alternatief, een achteraf locatie heeft weer het nadeel dat u veel meer reclame moet maken, ook deze kosten dient u in uw overweging mee te nemen.


HUURCONTRACT

Huurcontracten voor bedrijfspanden hebben een wettelijke looptijd van 5 jaar in geval van plaats- en pandgebonden bedrijven (denk aan de opgebouwde goodwill). Bedenk dat u meestal een bankgarantie van 3 maanden huur als onderpand dient te overleggen, voor startende ondernemers kan dit zelfs oplopen tot 6 maanden. De bankgarantie is onderdeel van de ondernemingsfinanciering waar weer extra kosten mee gemoeid zijn.


ONTBINDENDE VOORWAARDEN

Als de bedrijfsfinanciering nog niet is geregeld laat dan als ontbindende voorwaarde in het contract vastleggen dat u pas tot huur/koop overgaat onder voorbehoud van de bedrijfsfinanciering.


VRAAG UW GEMEENTE

Bij de gemeente kunt u informatie opvragen met betrekking tot een schone grondverklaring, bestemmingsplan en eventueel een (milieu-, vestigings-) vergunning. Voordat u overgaat tot de huur of koop van een pand, doet u er verstandig aan het bestemmingsplan van de betreffende locatie te achterhalen!


ZELF BOUWEN

Gaat u een bedrijfspand kopen/bouwen dan doet u er in ieder geval verstandig aan om een specialist te raadplegen. Let op de schonegrondverklaring (wie betaalt eventuele saneringskosten), milieu eisen, uitbreidingsmogelijkheden, de noodzakelijke vergunningen etc.


GOEDKOOP VANUIT HUIS

Een onderneming vanuit huis is erg goedkoop en dus weinig risicovol (in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar, besparing van reiskosten, geringe verzekeringslasten om er maar een paar te noemen). Heeft u de mogelijkheid om effectief vanuit huis te opereren, dan is dat meer dan het overwegen waard. Een dergelijke situatie is echter niet altijd mogelijk en oogt niet echt professioneel ten opzichte van uw concurrentie.


BEDRIJVENCENTRUM: GOEDKOOP ALTERNATIEF

Is de vestiging van uw onderneming op uw huisadres niet wenselijk maar het huren van een bedrijfspand weer een stap te ver, dan heeft u ook de mogelijkheid uw bedrijf te vestigen in een bedrijvencentrum voor startende en kleine ondernemers. U huurt dan een gedeelte van een kantoor (of productieruimte) terwijl u gezamenlijk gebruik kunt maken van de aanwezige faciliteiten (centrale ontvangst, sanitair, vergaderruimte, secretaresse, kopieer- en faxmachine, etc.). Een simpele, professionele en tevens goedkope oplossing voor uw huisvestingsprobleem.


 


Copyright 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico