Meewerkende partner in uw onderneming

Heeft u een onderneming waarin uw partner ook een steentje bijdraagt (denk bijvoorbeeld aan de boekhouding) dan heeft u de keuze uit een aantal opties. Welke keuze het beste uitpakt is niet altijd eenduidig te zeggen, vraag daarom advies van uw accountant.

Meewerkaftrek

Werkt uw partner onbetaald mee in de onderneming dan kunt u profiteren van de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is afhankelijk van de behaalde winst en het aantal meegewerkte uren (houd dus een urenadministratie bij). De meewerkaftrek wordt als volgt vastgesteld:

Meewerkaftrek (2016)

Aantal meegewerkte uren   Aftrek (% v.d. winst)
1750 of meer 4%
1225 - 1749 3%
875 - 1224 2%
525 - 874 1,25%
524 en minder 0%

Zolang u uw partner een arbeidsvergoeding van minder dan 5.000 betaalt, dan heeft u tevens recht op de meewerkaftrek aangezien u deze kosten niet kunt aftrekken van uw winst (zie hieronder).

Arbeidsbeloning voor het meewerken

Ontvangt uw partner een (rele) vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden binnen uw onderneming van minimaal 5.000 (2016) dan kan deze beloning van de winst worden afgetrokken. Ook hier is het verstandig een urenadministratie bij te houden. De uitbetaling hoeft niet daadwerkelijk plaats te vinden, het moet echter wel op papier gezet worden d.m.v. een schulderkenning. Deze inkomsten zijn voor uw partner natuurlijk wel belast.

WERKNEMERSPREMIE

Er hoeft over het inkomen van de (ongehuwde) partner (en van de kinderen) geen werknemerspremie afgedragen te worden. Dit heeft tot gevolg dat er ook geen recht op een werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkering is.


Arbeidsovereenkomst

In dit geval wordt uw partner gelijkgesteld met het overige personeel door middel van een arbeidscontract.

Man-vrouw firma

Voldoen beide partners aan de eisen van het ondernemerschap dan kunnen beiden in aanmerking komen voor de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigen- en startersaftrek. Daarnaast kan de winst over twee ondernemers worden gespreid zodat er in de praktijk minder belasting betaald hoeft te worden.

Voldoet de partner ook aan het urencriterium dan is het in de meeste gevallen een verstandige keuze om te kiezen voor de man-vrouw firma (de speciale variant van de vennootschap onder firma). Bedenk dat u de onderneming ook op 2 namen laat registeren bij de KvK en de belastingdienst! Uw partner is zodoende wel mede verantwoordelijk voor schulden van de onderneming. Het moet overigens wel duidelijk zijn dat de partner medeondernemer is om in aanmerking te komen voor de diverse faciliteiten.

MEEWERKENDE KINDEREN

Ook voor meerwerkende kinderen zijn soortgelijke regelingen. Neem contact op met de belastingdienst voor meer informatie.Copyright 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico