Wel of geen ondernemer voor de fiscus?

Voor ondernemers zijn er meerdere lucratieve faciliteiten en aftrekmogelijkheden van toepassing. Om daarvoor in aanmerking te komen is het van groot belang dat u voor de belastingdienst en de UWV (zoals het GAK) ook gezien wordt als ondernemer en niet als werknemer! De belastingdienst hanteert daarom een aantal (voor meerdere uitleg vatbare) criteria om te beoordelen of u wel of niet in aanmerking komt voor de status van ondernemer.

LET OP

Blijkt er achteraf geen sprake te zijn van ondernemerschap, dan kan er ook geen gebruik worden gemaakt van de ondernemersfaciliteiten. Erger nog: u of uw opdrachtgever kunnen een extra claim krijgen voor nog af te dragen sociale premies over het verstrekte loon, eventueel verhoogd met een boete. Om problemen te voorkomen kunt u desnoods vooraf een beschikking van de belastingdienst aanvragen waaruit duidelijk blijkt dat u als ondernemer wordt aangemerkt.


ALLEEN ONDERNEMER VOOR DE BTW

Daarnaast is het mogelijk dat u voor de inkomstenbelasting niet gezien wordt als ondernemer maar voor de BTW afrekening wel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nevenwerkzaamheden of de exploitatie van een vermogensdeel of recht. Zijn de activiteiten incidenteel of alleen in besloten kring dan bent u zelfs geen ondernemer voor de BTW. Meer informatie over de BTW leest u bij het betreffende onderdeel.


Voorwaarden vaststellen ondernemerschap

Om in aanmerking te komen voor de status van ondernemer voor de belastingdienst moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, de belastingdienst hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

Ondernemersaftrek: Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek dient u daarnaast minimaal 1225 uur (gedurende het betreffende kalenderjaar) aan uw onderneming te besteden en meer dan 50% van uw werktijd aan uw onderneming te besteden. De laatste voorwaarde geldt overigens niet als u in één van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was. Het is daarom erg verstandig om vanaf het begin een urenadministratie bij te houden! Op ondernemeneninternet.nl vindt u urenregistratie programma's. Start uw onderneming in de tweede helft van het jaar dan zal het urencriterium moeilijk haalbaar zijn!

ONDERNEMER OF WERKNEMER?

Laat duidelijk zien dat u een zelfstandig ondernemer bent en geen werknemer! Dit kunt u doen door gebruik te maken van eigen briefpapier, een visitekaartje, het maken van reclame, het maken van offertes, het afspreken van een vooraf afgesproken vaste prijs per klus, werken zonder gezagsverhouding t.o.v. opdrachtgever, enz. Kortom: het gaat om uw product of dienst, niet om u!


DGA V.D. BV IS OOK ONDERNEMER?!

Bent u directeur grootaandeelhouder (dga) van uw eigen BV dan wordt u voor de BTW veelal als ondernemer beschouwd. Dit betekent dat u BTW over uw salaris in rekening moet brengen én afdragen. De BTW is voor de BV in de meeste gevallen weer aftrekbaar. Vraag uw accountant voor advies.


Beperkt aantal opdrachten: verklaring arbeidsrelatie

Zorg indien mogelijk dat u gedurende een jaar meer dan drie opdrachtgevers heeft om te voorkomen dat u als werknemer/freelancer wordt aangemerkt in plaats van ondernemer. Vooral uw opdrachtgevers kunnen hier ernstig mee in de problemen komen vanwege de verplichting om alsnog sociale premies af te dragen (wie wil dan nog gebruik maken van uw diensten?). Vooraal bij de start van een onderneming kan dit vaak moeilijk zijn. Bewaar daarom alle correspondentie en eventuele offertes. Wordt u door de belastingdienst niet als ondernemer en ook niet als werknemer aangezien dan zijn uw inkomsten belast als resultaat uit overige werkzaamheden en heeft u geen recht op de fiscale faciliteiten voor ondernemers.

Het is verder van essentieel belang of u door de belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer om in aanmerking te komen voor onder andere de ondernemersaftrek. Ingeval van twijfel doet u er erg verstandig aan te informeren bij de belastingdienst en/of uw accountant.

IB47: AANGIFTE UITBETALING AAN DERDEN

Indien u geen ondernemer bent (maar wel af en toe een klusje doet) dan bent u verplicht om de inkomsten over werkzaamheden bij de IB-aangifte op te geven bij de overige inkomsten (eventueel verminderd met de gemaakte kosten). De inkomsten zijn dus belast, het is dus verstandig om een gedeelte van de vergoeding te reserveren voor de af te dragen inkomstenbelasting.

Het bedrijf dat een dergelijke betaling verricht heeft, is verplicht om deze vergoeding met een IB47-formulier te laten registeren. Het IB47-formulier is specifiek bedoeld voor de aangifte van vergoedingen aan derden. Het IB47-formulier is op te vragen bij de belastingdienst en u bent verplicht voor 1 februari opgave te doen van de aan derden uitbetaalde bedragen.Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico