Bedrijfsfinanciering: durfkapitaal (tanteagaathlening)

LET OP: De aftrekmogelijkheden voor durfkapitaal zijn inmiddels komen te vervallen! Zie investeerders.nl voor meer informatie over durf- en risicokapitaal-regelingen.

Het starten van een onderneming gaat vaak gepaard met een grote investering. Als deze investering groter is dan uw persoonlijke vermogen dan bent u afhankelijk van een bedrijfsfinanciering voor het realiseren van uw ondernemingsplan. Het verkrijgen van een financiering voor uw bedrijf gaat meestal niet over rozen. Om het u wat makkelijker te maken een familielid of kennis over te halen durfkapitaal in uw onderneming te investeren is de fiscaal voordelige tanteagaathregeling in het leven geroepen. De leninggever hoeft niet perse familie te zijn, zolang het maar niet uw levenspartner of medeondernemer is. Voor uzelf zijn er verder indirect weinig voordelen, een financier kan daarentegen profiteren van de aantrekkelijke fiscale aspecten!

Fiscale voordelen tanteagaathregeling

De fiscale voordelen van de tanteagaathregeling voor de leningverschaffer zijn als volgt:

Rekenvoorbeeld tanteagaathlening

Stel er wordt een lening verschaft van  10.000:

De voorwaarden voor de tanteagaathregeling

Om in aanmerking te komen dient er eerst een beschikking aangevraagd te worden bij de belastingdienst waarin staat dat er sprake is van een startende onderneming. In deze beschikking staat dat u in het jaar van het verschaffen van de lening (of het daarop volgende jaar) in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek en dat u nog geen zeven jaar zelfstandigenaftrek heeft genoten. Vervolgens stelt u een leenovereenkomst in tweevoud op waarin melding wordt gemaakt van de volgende punten:

Beide personen dienen binnen vier weken de lening te laten registeren bij hun eigen afdeling van de belastingdienst.


Copyright 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico