Bedrijfsfinanciering startende ondernemer

Uw plannen voor het starten van een onderneming kunnen nog zo mooi zijn, zonder financiering zijn ze vaak niet uit te voeren. Het realiseren van uw plan staat of valt daarom bij het binnenhalen van voldoende bedrijfsfinanciering, vaak een lastige klus. Het is daarom erg verstandig u goed voor te bereiden op een gesprek met een financierende bank. Daarbij blijkt maar weer het belang van een zelf geschreven ondernemingsplan welke u van A tot Z kunt dromen.

Uw administratiekantoor of accountant kan eventueel van dienst zijn bij de voorbereiding op het gesprek bij de bank. De stelling you never get a second chance to make a first impression is hier meer dan waar ook van toepassing. Meestal is het verstandig uw financiŽle man mee te nemen, al is het alleen maar om dat extra beetje vertrouwen bij de bank te verkrijgen. Als startende ondernemer bent u namelijk een groter risico voor de bank!

Voor een financier is het uiteindelijk van belang dat u als ondernemer de rente en aflossing op de te verschaffen lening weer kunt terugbetalen. Het is daarom van groot belang dat u in uw ondernemingsplan reeds laat merken een goed ondernemer te zullen zijn. Overtuigingskracht en een kritische kijk op de haalbaarheid van de te starten onderneming is daarbij onontbeerlijk.

EEN FINANCIERING IS NIET 1 2 3 GEREGELD

Bedenk dat het uiteindelijk rond krijgen van een financiering behoorlijk lang kan duren. U heeft natuurlijk erg veel geluk als u bij de eerste de beste bank die u binnen stapt al een financieringsaanbod krijgt aangeboden. De praktijk is echter anders. U zal waarschijnlijk bij meerdere banken moeten aankloppen en meerdere keren op gesprek moeten komen bij de accountmanager en/of zijn meerdere. Reken daarom minimaal op een maand bij de wat kleinere bedragen en zelfs langer voor de grote bedragen. Het hangt uiteindelijk af van uw plan en het enthousiasme waarmee u het presenteert.


Financieringsvormen

Bij de financiŽle analyse zijn reeds de meest gangbare financieringsvormen besproken. In de meeste gevallen gaat het een doorlopend krediet, een langlopende schuld (vaste en/of hypothecair) en een bankgarantie. Daarnaast heeft u in de meeste gevallen de mogelijkheid gebruik te maken van een leverancierskrediet of een leaseconstructie.

In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van een doorlopend krediet op uw bankrekening (de mogelijkheid om rood te staan tot een bepaalde grens). Hiervoor wordt een bepaalde provisie betaald terwijl voor de roodstand extra rente in rekening wordt gebracht. Het nadeel van een doorlopend krediet is dat deze bij slechte bedrijfsvoering door de bank eventueel bevroren kan worden. Dit kan het geval zijn als de bank bijvoorbeeld merkt dat er te weinig leven in het banksaldo zit en u continu tegen de limiet aan zit. Dreigt u over de limiet heen te gaan, neem dan tijdig contact op met uw bank ter voorkoming van onbetaalde rekeningen! Wordt de limiet overschreden (overstand) dan krijgt u te maken met extra provisie en rentelasten. Bedenk dat over de provisie in veel gevallen valt te onderhandelen!

GA ALTIJD BIJ DE BANK LANGS

Ook als u geen financiering wilt, doet u er verstandig aan om uw ondernemingsplan voor te leggen aan een bank. U krijgt daardoor gratis feedback en een beter inzicht in de haalbaarheid van uw ondernemingsplan. Als u de bank namelijk niet kan overtuigen, dan kunt u uzelf de vraag stellen of uw ondernemingsplan wel levensvatbaar is. Op zich geen reden om u te laten ontmoedigen, maar wel om nog eens goed aan uw plan en presentatie te sleutelen. Een eigenschap van een ondernemer is doorzettingsvermogen: deze kan hier goed op de proef worden gesteld.


RAADPLEEG EEN FINANCIEEL EXPERT

Hoe meer geld er met uw ondernemingsplan gemoeid is, hoe verstandiger u eraan doet om de financiŽle aspecten te laten controleren en beoordelen door een accountant voordat u naar een bank stapt voor een financiering.


EIGEN FINANCIňLE INBRENG

Een financier ziet graag dat u eigen vermogen inbrengt in uw onderneming. Door eigen vermogen in uw onderneming te steken geeft u een positief signaal af (u loopt dan immers zelf ook risico) en tevens enige garantie dat u er ook voor zult gaan. Dit kunt u doen door eigen geld te investeren maar ook door de overwaarde in uw huis als onderpand in te brengen.


EIGEN OF VREEMD VERMOGEN?

Probeer in eerste instantie altijd gebruik te maken van geld van een bank in plaats van direct al uw privť vermogen aan te spreken. Een bedrijf in financiŽle problemen hoeft namelijk zeker niet meer bij een bank aan te kloppen! Indien nodig kunt u tegen die tijd altijd nog op uw eigen financiŽle reserves teren voor het overbruggen van een moeilijke periode.


BORGSTELLINGKREDIET MKB

Voor het MKB is er een regeling Borgstellingkrediet MKB van toepassing. Deze regeling kan eventueel bij de overheid door uw bank aangevraagd worden. Is het borgstellingkrediet van toepassing dan kunt u profiteren van een lagere rente.


LIQUIDATIEWAARDE

Bij de zekerheden voor de bank speelt de liquidatiebalans een grote rol. Veel investeringen en voorraden zullen bij liquidatie slechts een fractie opleveren van het oorspronkelijke bedrag. Extra privťzekerheden zijn voor veel startende ondernemers vaak onafwendbaar. Wees echter in eerste instantie voorzichtig met het op tafel leggen van privťzekerheden en garanties, met name bij het oprichten van een BV (u heeft niet voor niets een BV!). In het onderhandelingsproces kunnen deze altijd later nog op tafel worden gelegd! Onder extra zekerheden vallen bijvoorbeeld de overwaarde van een woning, banktegoeden, aandelen, privť auto, sierraden of eventueel een borgstelling door derden.


ONDERNEMEN VANUIT EEN UITKERING

Heeft u op dit moment een uitkering, dan bestaat de mogelijkheid om een borgstelling of zelfs een starterskrediet te regelen via de Sociale Dienst van uw gemeente. Er bestaat ook de mogelijkheid gedurende een korte periode uw uitkering voort te laten zetten. Informeer voor de details bij uw Sociale Dienst. Ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten is een starterskrediet mogelijk. Vraag bij de UWV om de details en voorwaarden.


ACHTERGESTELDE TANTE AGAATH LENING

Een achtergestelde lening van bijvoorbeeld een familielid wordt bij het beoordelen van de kredietwaardigheid voor een bedrijfsfinanciering tot het eigen vermogen gerekend. Aangezien de lening achtergesteld is, komt bij een mogelijk faillissement eerst de leningen van de overige financiers in beeld. Men spreekt bij een achtergestelde lening ook wel van garantievermogen (voor de bank). Laat een eventuele lening in een contract vastleggen, hetgeen overigens verplicht is om in aanmerking te komen voor de fiscale faciliteiten m.b.t. tante Agaath lening.


LEVERANCIERSKREDIET

Tevens wordt regelmatig gebruik gemaakt van een leverancierskrediet, zodat de aanschaf van voorraden voor zo'n 30 dagen gefinancierd is. Een leverancierskrediet kan echter ook verstrekkender zijn. Zo is het in de horeca gebruikelijk dat er door de leverancier een langlopende lening wordt afgegeven met als tegenprestatie de verplichting bij de betreffende leverancier af te nemen.


FINANCIAL/OPERATIONAL LEASE, HUURKOOP

Met financial lease, operational lease en huurkoop heeft u het voordeel dat u geen investeringen hoeft te doen maar bijvoorbeeld maandelijks een bedrag betaald om een bepaald goed te kunnen gebruiken. U kunt deze bedragen vervolgens betalen uit de toekomstige cashflow uit de onderneming. In sommige gevallen worden er echter extra zekerheden geŽist, zodat u waarschijnlijk weer bij uw bank moet aankloppen voor een bankgarantie (denk ook aan deze kosten!).


FINANCIERING O.G.

Gebruik een hypothecaire lening bij de aanschaf van onroerend goed voor uw onderneming. De hypothecaire lening is (meestal) een stuk goedkoper omdat er een waardevol onderpand aanwezig is. Voor de financiering van onroerend goed zijn er meerdere financiŽle en juridische mogelijkheden.


FINANCIERING BIJ SPIN-OFF

Jaarlijks ontstaan er een groot aantal bedrijven als spin-off van een bestaand bedrijf. In zo'n geval besluit een werknemer met steun van de werkgever (know-how, opdrachten) voor zichzelf te beginnen. Soms is het mogelijk om via de voormalige werkgever een financiering te verkrijgen.


VENTURE CAPITALIST

Een venture capitalist is een verschaffer van risico kapitaal voor startende ondernemers met goede ideeŽn. Er doen veel (startende) ondernemers een beroep op venture capitalists waardoor ze bijzonder kritisch kunnen zijn. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen dit type geldschieters. Meer informatie op www.investeerders.nl


EEN AFWIJZING?

Laat je niet van je stuk brengen bij een afwijzing van een verzoek tot financiering. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een bank intern heeft afgesproken om op basis van negatieve ervaringen een bepaalde branche geen leningen meer te verschaffen, ongeacht uw ondernemingscapaciteiten. Ga in discussie en probeer de juiste redenen te achterhalen (net als bij een sollicitatie gesprek hoort u niet altijd de werkelijke redenen). Analyseer wat er mis ging en probeer daarvan te leren. U kunt bij een afwijzing uzelf ook afvragen of u plannen wel levensvatbaar zijn.


OVERWAARDE HUIS

U kunt ook een financiering op basis van de overwaarde van uw huis proberen te regelen en het geld als eigen vermogen in uw onderneming inbrengen. Een hypotheek op basis van de overwaarde is echter fiscaal niet aftrekbaar.Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico