Het idee voor het starten van een bedrijf

Menig persoon loopt met een op dat moment fantastisch idee voor het starten van een eigen bedrijf. In de praktijk valt het echter niet mee om als startende ondernemer een bedrijf met succes van de grond te krijgen. Als u vooraf niet duidelijk kunt formuleren wat uw ideeŽn, plannen en doelstellingen voor uw onderneming zijn, kunt u ze maar beter vergeten. Een goede voorbereiding (met een gedegen ondernemingsplan) is bijna net zo belangrijk als het uitvoeren van het idee zelf.

Ondernemen is een serieuze zaak en gaat zeker niet altijd zonder problemen. Ga daarom niet direct tot actie over maar laat uw ideeŽn even tot bezinking komen. Het opzetten van een onderneming kost namelijk veel meer tijd dan je op het eerste gezicht zou denken. Wat vandaag een goed idee is, is dat over een week of maand nog steeds! In deze periode doet u er verstandig aan om een aantal punten goed op een rijtje te zetten. Ga bij uzelf te raden en zet het op papier!

Privť consequenties van het ondernemen

De eerste vraag die u uzelf moet stellen is wat de persoonlijke consequenties zullen zijn. Bent u wel bereid de tijd en het geld te investeren en zodoende een aantal jaren de (financiŽle) risico's te lopen? Bent u in staat deze risico's te overleven en hoe staat uw gezin tegenover het investeren van de voor het ondernemen benodigde bloed, zweet en tranen? Gaat uw partner meewerken of zorgt deze voor een vast inkomen voor het dekken van de maandelijks terugkerende vaste kosten?

Ondernemerscapaciteiten startende ondernemer

Er komt veel kijken bij het starten van een onderneming, u zult daarom bij uzelf te raden moeten op welke gebieden u bijgespijkerd moet worden. Heeft u voldoende ondernemersbloed, vakkennis, besluitvaardig en inventiviteit, doorzettingsvermogen, branche-ervaring, administratieve en fiscale kennis, financieel en commercieel inzicht? Kunt u een beetje onderhandelen, heeft u mensenkennis, overtuigingskracht? Het is verstandig om u eerst hierin te verdiepen en een grondige zelfanalyse uit te voeren voordat u besluit veel geld en moeite te investeren als startende ondernemer.

INFORMEER BIJ ANDERE ONDERNEMERS

U kunt veelal kosteloos met andere ondernemers in contact treden (bijvoorbeeld in een andere regio of bedrijfstak) om u te laten voorlichten over de vele haken en ogen aan het ondernemerschap in de betreffende branche. Dergelijke gesprekken kunnen zeer nuttig zijn en voorkomt in veel gevallen dat u veel tijd gaat steken in het opnieuw uitvinden van het wiel. Veel collega ondernemers zijn bereid daarover met u te praten. Besef echter dat hun tijd erg kostbaar is, zorg daarom dat u zo'n gesprek goed voorbereid.


CONCURRENTIEBEDING

Was u reeds werkzaam in de branche dan bestaat de kans dat u te maken heeft met een concurrentiebeding. Indien er sprake is van een concurrentiebeding, dan staat dat in uw arbeidscontract vermeld. U doet er daarom verstandig aan uw arbeidscontract te controleren, u voorkomt daarmee toekomstige juridische (en daarmee ook financiŽle) problemen!


Marktverkenning: is mijn plan wel zo lucratief?

U doet er ook verstandig aan om in deze periode de markt eens goed te verkennen. Wat bieden uw concurrenten aan? Hoe uniek is uw product? Wat is de kans op nieuwe toetreders? Met welke vaste kosten krijg je te maken? Zijn de vaste kosten te dekken met de bruto winstmarge? Hoeveel tijd en geld gaat het kosten? Wordt het wel zo'n lucratieve business? Heeft u werkelijk zo'n goed ondernemingsidee? Heeft u reeds een netwerk waar u gebruik van kan maken? Dit zijn belangrijke vragen! Als er op de markt voor uw ideeŽn weinig ruimte is, wordt het ondernemerschap al snel watertrappelen om te kunnen overleven.

INFORMATIE INWINNING

Ga eventueel praten met concurrenten, leveranciers, banken, KvK, Ondernemen & Internet belastingdienst, gemeente (vergunningen), Economische Zaken, het Antwoord voor bedrijven, CBS (online statistieken), financiŽle (accountant en/of administrateur) en juridische experts, enz. Des te meer informatie u ter beschikking heeft, hoe beter het inzicht in de materie wordt. Wat lucratief lijkt, hoeft het niet te zijn terwijl het omgekeerde ook het geval kan zijn.


Stappenplan voor het starten van een onderneming

Ook het maken van een stappenplan voor het opzetten van uw onderneming is een goed idee. In dit stappenplan omschrijft u grofweg welke stappen er ondernomen moeten worden voor het realiseren van uw plan en hoeveel tijd daarmee is gemoeid. In aanmerking komen o.a.: ondernemingsplan, financiering, leveranciers, inschrijving, administratie, huisvesting, verbouwing, personeel, inkoop, start, opstartproblemen. Zo kunt u een tijdslijn uitzetten waaruit later duidelijk blijkt of u nog op schema loopt en waar nodig bijsturing moet plaatsvinden met een alternatief plan. Een goede planning is essentieel voor succesvol opzetten van een onderneming.

ONDERNEMEN OP INTERNET

Gaat u (gedeeltelijk) online ondernemen? Kijk dan eens op de websites www.ondernemeneninternet.nl. Deze website staat vol met waardevolle informatie over het ondernemen op internet.


FinanciŽle planning investering

Om alle feiten goed op een rijtje te hebben moet u naast het stappenplan ook een schatting maken van het benodigde investeringsbedrag en welk gedeelte u daarvan zelf kunt bekostigen. Dit hoeft in eerste instantie niet gedetailleerd te zijn (dat gebeurt namelijk in het ondernemingsplan). Het gaat er wel om dat u beseft om welke bedragen het uiteindelijk gaat en welke risico's u loopt.

Met een reŽle schatting van de huur (plus borgstelling) of koop van een pand, verbouwing, inventaris, inkoop, verzekeringen en personeel krijgt u een aardig idee van de benodigde investering. De kosten gaan voor de baten uit en moeten uiteindelijk weer terugverdiend worden. De vraag daarbij is hoe lang het duurt voordat u met de beoogde winstmarge het geÔnvesteerde bedrag weer terug kunt verdienen.

BELASTINGVOORDEEL BIJ HET STARTEN

Valt uw onderneming in de inkomstenbelasting (dus geen BV) dan kan de belastingdienst uw grootste vriend zijn bij het doen van investeringen in een startende onderneming. Naast de teruggave van de BTW komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor de investeringsaftrek en de versnelde afschrijving. Zo kunt u de kosten in het eerste jaar flink opvoeren en doormiddel van de verliesverrekening in box 1 een groot gedeelte van de betaalde belasting in de drie voorgaande jaren terug ontvangen. U kunt namelijk uw verliezen compenseren met uw positieve inkomen van de drie voorafgaande jaren. De betaalde belasting over uw inkomen van het voorafgaande jaar in box 1 van de inkomstenbelasting kunt u zodoende (gedeeltelijk) terugontvangen.


Doelstellingen starten onderneming

De laatste vraag welke u dient te beantwoorden is welke doelstelling u wenst na te streven. Onderwerpen als omvang, winstgevendheid, terugverdientijd, werkbelasting en gezinsbelasting behoren daarbij onder andere aan bod te komen. Wilt u het groots aanpakken of bent u ook tevreden met een minder risicovol lager inkomen? Wilt u de onderneming opbouwen en na een aantal jaar bij stabiliserende omzet weer verkopen (het ter gelde maken van de opgebouwde goodwill) of wordt het uw levenswerk?

ALLE BONNEN BEWAREN

Bewaar alle bonnetjes en hanteer een urenadministratie al voordat je met je bedrijf officieel bent begonnen! De kosten zijn later aftrekbaar en de BTW kunt u terugvorderen. Er moet dan wel een verband zijn tussen de gemaakte kosten en het starten van uw onderneming, anders zal de belastingdienst hier zeker moeilijk over gaan doen. Er mag daarom niet te veel tijd zitten tussen de factuurdatum en de oprichtingsdatum van uw bedrijf, anders zal de belastingdienst de uitgave als privť uitgave bestempelen en heeft u ook geen recht op terugvordering van de betaalde BTW. U kunt eventueel op de bon laten schrijven dat de uitgave voor een nog op te richten onderneming is. Om discussies te voorkomen kunt u het beste de grotere uitgaven uitstellen tot het moment dat u uw onderneming heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw belastinginspecteur.


URENADMINISTRATIE BIJHOUDEN

Het aantal aan uw onderneming bestede uren in het betreffende kalenderjaar telt mee bij het vaststellen of u in aanmerking komt voor de ondernemersfaciliteiten. Een urenadministratie is daarom erg belangrijk voor startende ondernemers. Na behandeling van de eerste jaaraangifte wordt bij startende ondernemers bijna altijd gevraagd om de urenadministratie (indien u gebruik wenst te maken van de ondernemersfaciliteiten). Let op: het gaat om het aantal uren in ťťn kalenderjaar, als u halverwege het jaar met uw onderneming begint zult u zeer waarschijnlijk niet kunnen aantonen dat u voldoende uren heeft kunnen maken.


OCTROOI AANVRAGEN EN MERKEN

Heeft u een fantastisch idee dan moet u zich verder twee dingen afvragen: heeft niemand eerder hieraan gedacht en zo nee: moet u dat niet officieel laten vastleggen als uw eigen idee. U kunt daarvoor terecht bij het Nederlands Octrooibureau, www.octrooibureau.nl. Eventuele merk(namen) kunt u deponeren bij het Benelux Merkenbureau. Meer informatie over een namenonderzoek kunt u krijgen bij de Kamer van Koophandel.Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico