Fiscale aspecten van het ondernemen

Als ondernemer kunt u niet om de fiscus heen. U heeft echter het recht om, binnen het wettelijk toegestane, uw zaken zo te regelen dat u zo min mogelijk belasting hoeft te betalen. Sterker nog: u kunt als startende ondernemer zelfs veel belastinggeld terugontvangen! Dit gedeelte van de site gaat daarom in op een aantal belangrijke fiscale aspecten van het ondernemerschap. Het is zodoende mogelijk uw ondernemingsbeslissingen in het juiste perspectief te zien.

Ondernemerschap en ondernemersfaciliteiten

Als ondernemer kunt u profiteren van de verschillende ondernemersfaciliteiten. Zo heeft u de beschikking over de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek, stakingaftrek en aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk) waardoor uw fiscale winst aanzienlijk lager kan komen liggen. Om in aanmerking te komen voor deze ondernemersaftrek dient u echter wel door de belastingdienst aangezien te worden als ondernemer.

Overige fiscale voorzieningen en regels

Als ondernemer kunt u daarnaast gebruik maken van een groot aantal andere fiscale faciliteiten. Het is ondoenlijk en onoverzichtelijk om alle fiscale regels te bespreken, hieronder volgt slechts een overzicht van de belangrijkste daarvan:

Aftrek betaalde BTW: De BTW is uiteindelijk bedoeld voor de eindgebruiker en dus niet voor ondernemingen. U kunt zodoende de in rekening gebrachte BTW als voorbelasting terugvorderen van de fiscus. U moet natuurlijk wel de in rekening gebrachte BTW afdragen aan de fiscus!

Kleine ondernemersregeling voor de BTW: Bent u een kleine ondernemer of heeft u te maken met een startende onderneming dan kunt u waarschijnlijk uw voordeel behalen met de kleine ondernemersregeling voor de BTW. Bij een laag jaarsaldo af te dragen BTW hoeft u deze niet aan de belastingdienst af te dragen.

Aftrek van kosten en afschrijven op investeringen: De gemaakte kosten mogen in principe (uitzonderingen daar gelaten) van de winst worden afgetrokken terwijl bij grotere bedragen in meerdere jaren moet worden afgeschreven.

Versneld afschrijven: Als startende ondernemer heeft u het al zwaar genoeg met al die risicovolle investeringen. U krijgt daarom de mogelijkheid om versneld af te schrijven op uw investeringen. U kunt zodoende in het eerste jaar uw gehele investering fiscaal afschrijven om zodoende te kunnen profiteren van een versnelde belastingteruggave.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: Als ondernemer moet u waarschijnlijk veel geld investeren in uw onderneming. Om de pijn een beetje te verzachten en zodoende het investeringsklimaat te verbeteren heeft de overheid de investeringsaftrek in het leven geroepen, grote kans dat u daar gebruik van gaat maken. Daarnaast zijn er extra aftrekmogelijkheden op het gebied van energie en milieu.

Fiscale oudedagsreserve: Met de fiscale oudedagsreserve (FOR) is het mogelijk om belastingbetaling over behaalde winst uit te stellen naar een later moment, bijvoorbeeld het tijdstip van uw pensioen of het staken van de onderneming.

Tante Agaath lening: Met de tante Agaath lening moet het voor u een stuk makkelijker zijn om risico kapitaal voor uw onderneming aan te trekken. Met deze regeling kunt u voor het opstarten van uw bedrijf fiscaal vriendelijk een achtergestelde lening aangaan met bijvoorbeeld uw ouders.

Auto van/voor de zaak: Voor het gebruik van een auto van of voor de zaak zijn er speciale regels. Aan de hand van de informatie op deze site kunt u zelf bepalen wat voordeliger voor u is: de auto op naam van de zaak of in privé vermogen aan te schaffen.

Onderneming in eigen woning: De regels zijn streng maar als u eraan voldoet kunt u profiteren van de extra aftrekmogelijkheden van de kosten van het ondernemersgedeelte van uw woning. Het grootste gedeelte van het inkomen moet dan wel in of vanuit deze woning worden behaald.

Verliesverrekening: Maakt u verlies met uw onderneming (wat heel goed mogelijk is bij een startende ondernemer onder toepassing van eerder genoemde faciliteiten) dan bestaat de mogelijkheid om achtereenvolgens het verlies te verrekenen met inkomsten in het zelfde jaar, de voorgaande 3 jaren (één jaar bij een BV) of de toekomstige 9 jaren. Met behulp van de verliesverrekening kunt u zodoende het risico van uw investeringen beperken en betaalde belasting terugontvangen.

Belastingaangifte zelf doen: de berekening en de tarieven

Is uw boekhouding niet al te lastig dan kunt u in principe de belastingaangifte zelf doen. Op deze site kunt u meer lezen over de berekening van uw fiscale winst en de toepassing van de verschillende tarieven. U kunt zodoende zelf uitrekenen hoeveel belasting en premies volksverzekering u moet betalen.

Gratis informatievoorziening van de belastingdienst

De belastingdienst heeft een groot assortiment aan informatieve folders en CD-ROM's over de verschillende fiscale onderwerpen (makkelijker kunnen ze het immers niet maken). U doet er verstandig aan om de voor u relevante folders of CD-ROM's gratis te bestellen (0800-0043) of op te halen bij het belastingkantoor bij u in de buurt. Daarnaast is de meeste informatie via de site van de belastingdienst te achterhalen (www.belastingdienst.nl).

De belastingdienst heeft tevens het Handboek Ondernemen (jaarlijks geüpdate) voor u klaar liggen: een aanrader voor de startende ondernemer. Is het een en ander nog niet duidelijk genoeg dan kunt u altijd nog gratis bellen met de informatielijn voor ondernemers (0800-0543) of uw plaatselijke belastingdienst.

Belastingaanslag, aangiftebiljet, bezwaarschrift en beroepschrift

Krijgt u een belastingaanslag of aangiftebiljet in de bus dan doet u er verstandig aan altijd binnen de gestelde termijn te betalen dan wel ingevuld te retourneren. Zo voorkomt u een boete en/of een te hoge (geschatte) aanslag. De te volgen procedures bij een bezwaarschrift en/of beroepschrift op een beslissing van de belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling worden verder niet op deze site behandeld.


Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico