Stappenplan voor een eigen onderneming

Voor het opzetten van uw eigen onderneming is het verstandig vooraf een gedegen stappenplan op te zetten. Zomaar beginnen met een fantastisch ondernemingsidee zonder verder na te denken kan u namelijk onnodig in de problemen brengen. In het stappenplan maakt u een opsomming van de uit te voeren taken welke noodzakelijk zijn voor het van de grond krijgen van uw onderneming.

Het maken van een ondernemingsplan

Het belangrijkste onderdeel is natuurlijk het schrijven van een ondernemingsplan op basis van uw ondernemingsideeŽn. In dit plan wordt onderzocht of er wel een markt is voor uw idee en of uw plan financieel wel uitvoerbaar is. Doormiddel van een SWOT analyse kunnen de sterke en zwakke punten van de ondernemer en de kansen en bedreigingen van de onderneming in kaart worden gebracht. Aan de hand van een financiŽle analyse kan vervolgens de korte en lange termijn haalbaarheid worden getoetst.

Overige voorbereidingen voor het starten van een onderneming

Vervolgens moet u een keuze gaan maken wat betreft de rechtsvorm, de huisvesting, het opzetten van een administratie, het in dienst nemen van personeel en het opstellen van een marketingplan. Waarschijnlijk zijn er nog een groot aantal andere activiteiten noodzakelijk afhankelijk van uw branche. Heeft u de feiten inmiddels aardig op een rijtje staan dan staat waarschijnlijk ook nog een bezoekje aan de bank op de agenda voor het rond krijgen van een bedrijfsfinanciering. Om u een beetje op weg te helpen worden de genoemde aspecten stapsgewijs op deze website besproken.

Overige informatie bij InZakenGaan......

Naast het stappenplan heeft InZakenGaan extra informatie aan de site toegevoegd wat betreft de financiŽle aspecten zoals bijvoorbeeld bankzaken, verzekeringen en het bijhouden van een administratie. Ook de fiscale faciliteiten voor startende ondernemers zijn natuurlijk essentieel en worden daarom apart besproken.


Copyright © 2001-2017 - Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico